Posted in Uherské Hradiště

Úřední zpráva č. 24

Úřední zpráva OFS UH č. 24 ze dne 18. 2. 2021

 1. Zprávy sekretariátu
 • VV Zlínského KFS na základě současné situace COVID-19, zrušil rozlosování jarních soutěží Zlínského KFS SR 2020/21. Rozlosování jara 2021 není k dispozici na www.fotbal.cz ani na aplikaci „Můj fotbal“.  Protože TL OFS je navázána na TL KFS učinila STK OFS obdobné opatření.
 • Termín zahájení amatérských mistrovských soutěží závisí na vyhlášení vlády ČR k rozvolnění koronovirové situace. Pokud jde o restart soutěží, shoduje se výkonný výbor FAČR jednoznačně na tom, že jediným správným postupem je nejdříve dohrát podzimní část sezony, následně až začít sezonou jarní.
 • VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci, schválil pro tento rok změnu splatnosti členských příspěvků (úprava Evidenčního a registračního řádu, viz úřední deska); s ohledem na aktuální epidemickou situaci je splatnost odložena do 15. 4. 2021 s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. 4. 2021.
Posted in Uherské Hradiště

Úřední zpráva č. 23

Úřední zpráva OFS UH č. 23 ze dne 11. února 2021

Zprávy sekretariátu

 •  Platba členství FAČR na rok 2021
  Upozorňujeme všechny členy FAČR o včasnou úhradu členství za rok 2021. Nové číslo účtu je 1601216012/0600. Na základě rozhodnutí VV FAČR byl termín úhrady posunut do 15. 4. 2021 s dodatečnou lhůtou do 30. 4. 2021. Výše příspěvku se nemění.
 • VH OFS Uherské Hradiště, která se měla uskutečnit dne 16. 2. 2021 se z epidemiologických důvodů odkládá. Nový termín VH bude zveřejněn v souladu se Stanovami OFS na úřední desce a bude oznámen i v některé z příštích úředních zpráv.
 • V současné době platí, že amatérské soutěže mohou být zahájeny v PES 3 epidemiologických opatření (bez diváků). I když se sportovní prostředí snaží o udělení výjimky pro konání soutěží, není v současné době možno předjímat žádný relevantní termín.
Posted in Uherské Hradiště

Úřední zpráva č. 22

Úřední zpráva OFS UH č. 22 ze dne 5. února 2021

 1. Zprávy sekretariátu
 •  Platba členství FAČR na rok 2021
  Upozorňujeme všechny členy FAČR o včasnou úhradu členství za rok 2021. Nové číslo účtu je 1601216012/0600. Na základě rozhodnutí VV FAČR byl termín úhrady posunut do 15.4.2021 s dodatečnou lhůtou do 30.4.2021. Výše příspěvku se nemění.
 • VH OFS Uherské Hradiště, která se měla uskutečnit dne 16. 2. 2021 se z epidemiologických důvodů odkládá. Nový termín VH bude zveřejněn v souladu se Stanovami OFS na úřední desce a bude oznámen i v některé z příštích úředních zpráv.

2. Zprávy TMK

Posted in Uherské Hradiště

Dotace Zlínský kraj 2021

OFS UH informuje o aktuálně vyhlášené Programové podpoře pro rok 2021 z Fondu Zlínského kraje v rámci sekce MLÁDEŽ A SPORT.

Jedná se o programy:
– Program MaS02-21 PODPORA SPORTU V OBCÍCH DO 2 000 OBYVATEL – https://www.kr-zlinsky.cz/mas02-21-podpora-sportu-v-obcich-do-2000-obyvatel-aktuality-16684.html
– Program MaS03-21 ČINNOST A ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU – https://www.kr-zlinsky.cz/mas03-21-cinnost-a-rozvoj-mladeznickeho-sportu-aktuality-16685.html

Veškeré podklady k jednotlivým výše uvedeným programům (Výzvy, žádosti a čestná prohlášení) naleznete na uvedených odkazech nebo na webu Zlínského kraje → Dotace Zlínského kraje → Aktuálně vyhlášené výzvy https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-v-yhlasene-vyzvy-cl-4106.html.

Vyhlášení Programu MaS01-21 Jednorázové PROJEKTY v oblasti mládeže a sportu bylo odloženo na březen-duben 2021. Hlavním důvodem je nepříznivý epidemiologický vývoj pandemie COVID-19 v naší republice. Proto chceme počkat, jak se bude pandemie vyvíjet na začátku příštího roku a následně na vzniklou situaci budeme reagovat. Ze zkušeností z letošního roku totiž víme, že většina podpořených akcí nakonec vůbec neproběhla a současně s tím bylo spojeno mnoho administrativních procesů a úkonů. Přestože bude program vyhlášen později, tak bude možné podat žádost i na akce již uskutečněné v lednu nebo v únoru. O vyhlášení tohoto programu budete v dostatečném časovém předstihu informování.

V případě dotazů napište nebo zavolejte.

Ing. Tomáš Duda
vedoucí oddělení

Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů
Odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 748, 731 555 158
email: tomas.duda@kr-zlinsky.cz

Posted in Uherské Hradiště

Úřední zpráva č. 21

Úřední zpráva OFS UH č. 21 ze dne 26. ledna 2021

 1. Zprávy sekretariátu
 • Platba členství FAČR na rok 2021
  Upozorňujeme všechny členy FAČR o včasnou úhradu členství za rok 2021. Termín úhrady – do 28.2.2021. V tomto termínu musí být částka na bankovním účtu FAČR – nové číslo účtu je 1601216012/0600.
Posted in Uherské Hradiště

Zhodnocení covidového roku 2020(článek z Pitínského zpravodaje).

S koncem roku 2019 jsme se rozloučili 1. ročníkem tenisového turnaje mezi vánočními svátky s tím, že pro rok 2020 jsme si naplánovali další fotbalové, tenisové, nohejbalové a volejbalové aktivity. To jsme ale ještě netušili, jak bude rok 2020 složitý nejen pro sportování, ale pro život a zdraví obecně. Začali jsme se pravidelně scházet i […]