Posted in Uherské Hradiště

POZVÁNKA NA ŽENSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ

Posted in Uherské Hradiště

NA TRÉNINCÍCH MLÁDEŽE BÝVÁ ŽIVO

Na níže uvedených snímcích je vidět, že zájem dětí a mládeže o fotbal v naší TJ je stále velký. Velkým dílem se na tomto podepisuje i osobní přístup jejich trenérů.  FOTO   -josr-
Posted in Uherské Hradiště

V sobotu hraje naše Béčko derby na Březové !

Posted in Uherské Hradiště

Béčko hrálo s Březovou bez branek

Posted in Uherské Hradiště

Hody 2021

Posted in Uherské Hradiště

Úřední zpráva č. 32

 1. Zprávy STK

 Členové STK děkují panu Radomilu Bělešovi  hlavnímu sponzorovi poháru žáků  za jeho práci ve STK OFS UH v období let 2017-2021.

 • Přátelská utkání a nemistrovské soutěže jsou povoleny za podmínky dodržování platných nařízení orgánů státní správy.
 • STK upozorňuje kluby na dodržování patřičných ustanovení SŘ FAČR a čl. 16 RS OFS Uherské Hradiště, kde je uvedena povinnost tato utkání hlásit řídícímu orgánu soutěže vždy. Utkání je možné nahlásit na mail: ofsuh@ofsuh.cz s požadavkem na počet obsazení rozhodčích na utkání. Kopii tohoto požadavku je třeba zároveň zaslat na OÚ KR panu Šimonovi email: instala@gmail.com.

STK dále oddíly upozorňuje, že FAČR vydala „manuál“ pro organizaci těchto utkání, ten je k nalezení na: https://facr.fotbal.cz/jedenact-zasad-pro-sehrani-pratelskych-zapasu/a14198

 • Přihlášky do soutěží:

Termín doručení přihlášek do soutěží stanovila STK do 30.6. 2021. Přihlášky do soutěží zasílat do soutěže, ve které klub hrál v nedokončené sezóně 2020/21. Přihlášku najdete na: https://souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/331#dokumenty

Přihlášky je možno na OFS doručit poštou, osobně nebo v elektronické podobě, výlučně na adresu ofsuh@ofsuh.cz.

Přihláška do soutěží byla na oddíly zaslána i elektronicky.

Losování soutěží OFS UH bude navazovat na losování ŘKM a KFS, oddílům bude s dostatečným předstihem oznámen tzv. „rozhodný den“.

 • STK bere na vědomí žádost fotbalového oddílu TJ KEN Veselí nad Moravou zařadit své družstvo žáků do Okresní soutěže M ( 7+1 na půli hřiště) v soutěži řízeném OFS Uherské Hradiště. Sekretář KEN V/M zajistí veškeré náležitosti s tím spojené
 • STK doporučuje„váhajícím“oddílům pečlivě zvážit možnost sdruženého startu – platí pro všechna družstva. ODHLÁŠENÍ nechť je až posledním  krokem.
 • STK vypracovala návr TL soutěží 2021/22 Po schválení VV OFS bude vyvěšena na úřední desce. V TL se počítá se začátkem soutěží 1. kolem poháru OFS mužů 24.-25.7. 2021 a zahájením soutěží 7.-8. 8. 2021. TL bude upravena dle počtu přihlášených mužstev do jednotlivých soutěží.
 1. Zprávy KM
 • STK-KM upozorňuje oddíly, že jim byl zaslán dotazník vztahující se k vytvoření mládežnické soutěže (dorost, žáci, přípravka ) pro soutěžní ročník 2021/2022. Žádáme oddíly o co nejrychlejší zpětnou vazbu a zaslání vyplněného dotazníku zpět na OFS UH. Zároveň žádáme oddíly, aby do dotazníku uvedly trenéra žáků , přípravky včetně adresy, telefonu a kontaktního e-mailu
 • KM – bere na vědomí uskutečnění kvalitního turnaje pod patronací oddílu ČSK Uherský Brod pro mladé fotbalisty ( mladší žákyně a mladší žáci ) . Bližší informace o turnaji lze dohledat v článcích tisku : https://slovacky.denik.cz/fotbal-kraj/turnaj-v-uherskem-brode-si-podmanili-zaci-hluku-triumf-vychytal-golman-obal-2021.html
 • Komise mládeže oznamuje, že pro OFS UH je opět v plném režimu aktualizována funkce Grassroots trenéra mládeže. Žádat o ukázkové tréninkové jednotky můžete pomocí jednoduchého formuláře,který naleznete pod tímto odkazem:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1SYR2e7eUgZmMQI8rROJit2uROKKvOr9M9R7_l20PUAeeaQ/viewform
 • Vraťme se na hřiště -oddíly, kteří mají zájem o náborovou akci měsíc náborů nebo chtějí založit ve svém oddílu kategorii přípravek nechť kontaktují : Grassroots trenéra mládeže pro OFS UH. Mgr.O.Machala, 605 287 499, machala@seznam.cz,  http://www.fotbal.cz