Posted in Praha-západ

oslavy

95. let fotbalu
Posted in Praha-západ

Změna členských příspěvků

Klub SK Slavia Jesenice přistupuje po více jak 7 letech k úpravě členských příspěvků. Od nového roku dochází k navýšení členských příspěvků ze stávajících 3.000,-Kč na 4.000,-Kč ročně (2.000,-Kč za pololetí).  Zároveň dochází ke změně termínů plateb, kdy platba za 1. pololetí musí být uhrazena do 31.1. daného roku a platba za 2. pololetí do 30.9. daného roku. Nově také dochází ke změně způsobu úhrady příspěvků, které bude realizováno výhradně skrz platební bránu Středočeského kraje. Klubu to výrazně ulehčí identifikaci plateb a Vám to přinese mimo jiné i možnost úhrady platební kartou. Odkaz na platební bránu: https://platby-sc.cz/sluzba/praha-zapad/jesenice/clensky-prispevek-oddil-fotbal?_ga=2.39266980.640296267.1638455887-713362757.1638455887. Veškeré informace najdete na stránce www.skslaviajesenice.cz/platba-prispevku/. K úpravě členských příspěvků přistupujeme po sedmiletém období bez zvyšování příspěvků, a to v situaci, kdy trvale rostou veškeré náklady na provoz klubu. Věříme, že tento nepříjemný krok chápete a doufáme, že vám nezpůsobí výrazné nepříjemnosti. Klub SK Slavia Jesenice
Posted in Praha-západ

Valná hromada klubu se uskuteční 19.1. 2022 od 19h

Valná hromada klubu SK Slavia Jesenice se bude konat ve středu 19. ledna 2022 od 19 hodin v klubovně SK Slavia Jesenice, Budějovická 643, Jesenice. Původně plánovaný termín 15.12.2021 musel být odložen vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci.    Dokumenty: Oznámení o konání | PDF  Plná moc | MS WORD
Posted in Praha-západ

silvestr

fotbálek
Posted in Praha-západ

Napsali o nás

Níže odkaz na článek na stránkách SKFS:

Posted in Praha-západ

Valná hromada klubu 15.12. zrušena

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se valná hromada klubu (plánovaná na 15. prosince 2021) ruší a uskuteční se v náhradním termínu, který bude oznámen. Děkujeme za pochopení, SK Slavia Jesenice   Valná hromada se bude konat ve středu 15. prosince 2021 od 19:00 hodin v klubovně SK Slavia Jesenice, Budějovická 643. Dokumenty: Oznámení o konání | PDF  Plná moc | WORD