Posted in Náchod

Rozhovor s Jiřím Klepsou

Časopis Fotbal v kraji vyzpovídal ve svém třináctém čísle bývalého jaroměřského starostu, a od prosince 2020 i člena výkonného výboru FK Jaroměř, Jiřího Klepsu.


Cíl Jaroměře? Jít cestou radosti a posunout areál v Růžovce do 21. století

V prosinci jste byl zvolen do vedení jaroměřského fotbalu, co za tímto rozhodnutím stálo?

V první řadě chci poděkovat za důvěru členů valné hromady FK Jaroměř, kteří mi umožnili od 13. prosince minulého roku aktivně působit ve výkonném výboru klubu. Mé rozhodnutí kandidovat mělo několik důvodů. Tím hlavním bylo bezesporu rozhodnutí Miloše Exnara a Jiřího Lebedinského, kteří se rozhodli pro aktivní pomoc a z dlouhodobějšího hlediska o pozvednutí celkové úrovně všech věkových kategorií jaroměřského fotbalu. Navíc jsem byl v posledních dvou letech osloven několika lidmi, kterých si vážím a zdejší kopaná je pro ně důležitá. V neposlední řadě sehrálo svou roli také mé rozhodnutí, věnovat se pouze tomu, co mě baví a těší.


 Jiří Klepsa

Novým předsedou klubu je Miloš Exnar, dále byl do výboru zvolen Jiří Lebedinský. Srdcaři, kteří jsou s fotbalem v Jaroměři hodně spjati, byl to i jeden z důvodů, proč jste do toho šel?

Jak jsem již řekl, byl to jednoznačně hlavní důvod mé volby kandidovat do výboru. A těmto lidem v maximální míře pomoci. Předchozí dva měsíce spolupráce s Milošem a Jirkou mě utvrzují ve správnosti rozhodnutí.

Jaké jsou cíle a vize, kam by se měl fotbal v Jaroměři ubírat?

Cestou radosti ze hry, cestou radosti trenérů z jejich práce, pohodové a korektní spolupráce uvnitř i navenek klubu, dobrých pocitů všech zúčastněných a postupným budováním hrdosti ze členství v FK Jaroměř. S tím souvisí hromada věcí, včetně poskytování servisu ze strany klubu všem kategoriím. Cílů je více a zdrojů není mnoho. Máme ale naprosto jasno o pěšině, kterou chceme jít. Víme, že nebude rovná, bez překážek a možná bude nekonečná. I přesto po ní půjdeme. A věříme, že v horizontu 2 až 5 let, to pocítí a uvidí i všichni návštěvníci.

Vy máte velké zkušenosti s politikou, v Jaroměři jste byl starostou. Předpokládám, že své schopnosti budete chtít využít pro rozvoj fotbalového klubu?

Neřekl bych, že mám velké zkušenosti. Na druhé straně jsem jednal s docela slušně velkou množinou lidí. Prošel jsem si celou řadou dolíků a sem tam se podařilo vylézt na nějaký ten kopeček. Poznal jsem lidi, kterým šlo o věc, o postup kupředu, ale také celou řadu lidí, kterým šlo především o ně samotné, i když z úst jim padalo něco jiného. Nedělám si žádné iluze, že fotbalové prostředí bude jiné. V tomto směru jsem slušně zaškolený.

Co říkáte na současnou covidovopolitickou situaci v naší republice?

S dovolením bych otázku pandemie a politiky na chvilku rozdělil. Začnu u toho druhého, tedy u politiky. Dlouhodobě se stydím za prezidenta naší republiky a celou skupinu jeho hradních spolupracovníků. Myslím, že se jim společně podařilo vytvořit nepřekonatelné rekordy, které snad už nemohou být nikdy překonány. A k tomu jim doprovodné housle hraje člověk, jenž se ukázal jako naprosto neschopný manažer. Pokud se vrátím k vaší otázce a propojím tuto, podle mého názoru, otřesnou politickou reprezentaci, jejíž předností zcela evidentně není srozumitelná komunikace, citlivé rozhodování a tažení za jeden provoz, s neviditelnou a zákeřnou pandemií, výsledkem nemůže být cokoliv jiného než to, co dnes kolem sebe vidíme a zažíváme.

Může to ublížit sportu? Děti netrénují, nemohou kolektivně sportovat.

Nejen sportu to již dlouhou dobu ubližuje. Nejsem odborník, ale domnívám se, že skrytě a velmi razantně. Řada dospělých i dětí to alespoň částečně řeší pobytem v přírodě. Nikdy jsem mimo město nezaznamenal tolik jakkoliv se pohybujících lidí. To samozřejmě nemůže nikdy plně nahradit běžný sportovní život. Pamatuji se na své mládežnické a dorostenecké roky, kdy jsme byli čtyřikrát týdně na ledě, byli jsme společně v kabině, jezdili jsme společně autobusy na zápasy, trenéři nám vytýkali spousty nedokonalostí, chtěli jsme vyhrávat a museli se naučit také prohrávat. Prostě jsme přirozenou cestou fungovali jako tým. O tohle všechno, a samozřejmě nejenom ve sportu, jsou děti, mládež i dospělí připraveni. Věřím, že se jednoho dne normálnějšího života zase dočkáme. A snad si budeme více vážit některých drobností mnohem více než ještě před rokem.

Jak by podle vás měla vláda postupovat, aby se z dnešní generace nestaly "počítačové děti"?

Vláda by měla postupovat především srozumitelně. Nekonečné monotónní tiskové konference už dlouhou dobu nesleduji. Možná nejsem sám. „Počítačové dítě“ má dnes drobnou výhodu, neboť jeho návyky mu pomáhají udržovat alespoň miniaturní kontakt se školou. Rozumnou míru počítačové „závislosti“ musí umět spolu nastavovat svým dětem rodiče. Nejenom formou příkazů a zákazů, jako to dělá vláda, ale hlavně přiměřenou motivací k dalším smysluplným aktivitám. Spousta dětí se díky svým rodičům naučila hrát na hudební nástroj, začala se intenzivněji učit cizí jazyk nebo si našla novou volnočasovou činnost. Je to o komunikaci, motivaci a je to o vlastních volbách a rozhodnutích každého z nás.

V Jaroměři je hned několik sportů na dobré úrovni, jste spokojen s tím, jaké možnosti město nabízí?

Jsem nejenom spokojený. Dlouhodobě jsem nadšený z počtu aktivních trenérů, členů realizačních týmů, dobrovolných pracovníků, různých vedoucích, jejich zástupců a především významné armády rodičů a prarodičů, bez jejichž servisu by řada věcí nemohla existovat. Počet a mnohdy kvalita nejen sportovních oddílů, ale také všech zájmových, dětských a kulturních spolků, je nejenom v našem městě nebývalá a během posledních 25 let stále na vzestupu. V době mého působení ve funkci starosty jsem měl tu čest poznat slušnou řádku skutečných srdcařů a výjimečných lidí, kteří nejen vychovali výborné sportovce, ale také zvedli samotnou sportovní kvalitu vedených klubů o několik pater. Nechci nikoho jmenovat, neboť bych zcela jistě na někoho zapomněl. Poděkování patří také dnešnímu vedení města, neboť v mimořádně těžkém období je zachování a stabilní podpora všech volnočasových aktivit dvojnásob důležitá.

Na druhou stranu je to pro fotbal konkurence (florbal, hokej). Jak dostat malé děti právě na fotbal?

Všechny sportovní kluby v Jaroměři, na které si v této chvíli vzpomenu, jsou vedeny kvalitními lidmi. Nespatřuji smysl v přesvědčování nějakého rodiče, aby jeho dítě mělo raději trénovat kopanou a ne basket. Naším cílem by mělo být posunout fotbalový areál v Růžovce do 21. století, kde bude kvalitní zázemí pro všechny věkové kategorie, ale také všechny návštěvníky, kde bude kanalizace i ostatní sítě, kde nejmenší děti nebudou mít svou šatnu v prohnilé staré buňce, kde nebude mít matka s dítětem obavy ze vstupu na veřejně přístupnou toaletu a spousty dalšího. K tomu patří samozřejmě i kvalita sportovní, což bude zcela jistě jednou z priorit mých kolegů ve výboru.

Jiří Klepsa (uprostřed v modrém) patří dlouhá léta k pravidelným návštěvníkům domácích i venkovních utkání Jaroměře. Provodov 20.9.2020, zápas FK Náchod B - FK Jaroměř. Foto: Václav Mlejnek


Vzhledem k současné image českého fotbalu je to asi dost složité, co se musí především změnit?

To, co se odehrávalo již dlouhou dobu v českém fotbale, jakoby kopírovalo situaci v naší politice. Jen ta obludná špička ledovce, kterou může vnímat a vidět každý obyčejný smrtelník, jako jsem já, je na zvracení. Všichni ti, kteří se na současném vrcholovém vedení českého fotbalu podepsali, způsobili nezměřitelné škody. Nejvíce by pomohli, kdyby okamžitě rezignovali. Jejich hlavním cílem ale nikdy nebylo pomoci našemu fotbalu. To jim pouze padalo z úst. Proto nehodlají odejít. Je jim naprosto jedno, že divácký zájem upadl do stavu ostudné mizérie. Kopaná se přestala hrát pro diváky, ale začala pro úplně někoho jiného. Zásadní změna ve vedení českého fotbalu je akutně potřebná. Obnova důvěry má naději pouze s novými tvářemi. Bude to velmi těžký a bolestný proces, ale velmi si přeji, aby k němu došlo.

Fotbal jste podporoval už v době, kdy jste byl starostou. Podpora města je pro klub hodně důležitá, že?

Mým sportem číslo jedna byl od dětských let lední hokej. Ve funkci starosty jsem ale nedělal rozdíl mezi hokejem, volejbalem, aeroklubem, fotbalem nebo tenisem. Rozdělování finanční podpory bylo vždy na členech sportovní komise. A doporučení komise jsem vždy ctil a respektoval. Podpora ze strany měst a obcí nejen pro spolkovou činnost v oblasti kultury, zájmu, dětí, volného času a sportu je, dle mého názoru, mimořádně klíčová a potřebná. Vnímám to jako jeden z hlavních smysluplných cílů fungujících měst a obcí. Také pro jaroměřský fotbalový klub a jeho existenci je finanční podpora města rozhodující.

Spolupracujete s fotbalovým klubem ve Velichovkách, co si od spolupráce slibujete?

Tuto spolupráci hodnotím jako potřebnou a oboustranně užitečnou. A to nejen z pohledu optimálního vytížení hráčů různých věkových kategorií. Navíc nejen předseda velichovské kopané Zdeněk Šedivec patří, podle mého názoru, k těm odhodlaným fotbalovým srdcařům, u kterých zájem o vzestup této kolektivní hry naprosto eliminuje jakékoliv osobní zájmy.

Posted in Náchod

NáFoŠkuj a pomáhej dětem

NÁFOŠKUJ A POMÁHEJ DĚTEM !!! FK Náchod ve spolupráci s Náchodskou fotbalovou školičkou připravil projektu na podporu Dětského oddělení náchodské nemocnice ,,NáFoškuj a pomáhej dětem". V současné době, kdy nemohou děti hromadně sportovat hledáme alternativy, jak rozhýbat děti všech věkových kategorií. Nejmenším dětem již od 3 let tak nabízíme zdarma online cvičení, které udrží děti v pohybu i v domácích podmínkách a přispěje k vykouzlení úsměvů, které všem celkově tak trochu chybí. Za každého sportovce, který se zapojí do našeho online cvičení věnují naši partneři finanční obnos na podporu Dětského oddělení náchodské nemocnice. Tím, že se zapojíš do našeho cvičení se stane hromada super věcí:   1) Zacvičíš si, zablbneš si, zahraješ si, uvidíš u toho kamarády !!! 2) Ikdyž bychom se rádi viděli napřímo, v této době je rozumnější cvičit hezky v bezpečí domova !!! 3) Tím, že budeš cvičit s námi, tak přispěješ na dobrou věc a pomůžeš dětem, kteří momentálně cvičit jako Ty nemohou !!!   Užívej si pohyb i v nelehké době z domu a pomáhej tím kamarádům v nemocnicích!!! Je to jednoduché, klikni na odkaz níže doma na notebooku, telefonu nebo tabletu a cvič s námi každé pondělí od 17:00. U telefonu a tabletů si stáhněte aplikaci. https://us02web.zoom.us/j/4725787835?pwd=MjJiakpLOWhYTkRqcXJYVFdYbVV5dz09 Meeting ID: 472 578 7835 Passcode: V6XhT3 Zoom stáhnete zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=cs&fbclid=IwAR2nTVRfbZw1VlnPoVWLS_dMdcarDXHuwXlrbvEj5l76hiupnsxfqCLdcXo Jednoduchý návod na spuštění: https://www.renenekuda.cz/web.../videokonference-zoom-navod/     Chceš cvičit s námi, vyplňte jednoduchý dotazník, budeme Vám vždy dopředu zasílat aktuální informace a pomůcky, které si připravíte. Budeme rádi i za zpětnou vazbu !!! Těšíme se, že společně zacvičíme a pomůžeme dobré věci !!! https://forms.gle/mMQcgPnQ7pefWn3y8   Pro více informací se na nás neváhejte obrátit: Ondřej Nejman nejmano@seznam.cz FK Náchod a  NáFoŠka 724258757    
Posted in Náchod

Otevřené online tréninky FK Náchod

FK Náchod nabízí po dobu nouzového stavu otevřené online tréninky rozdělené dle jednotlivých kategorií. Vše probíhá přes aplikaci ZOOM, takže každý cvičí přímo doma. Stačí kliknout na odkaz níže a zapojit se do cvičení !!!   Na noťasu stačí kliknout na odkaz, do telefonu a tabletu si aplikace ZOOM stáhněte.  Zoom stáhnete zde: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=cs&fbclid=IwAR0nwx9jc4K1d8-J3B16yt1vEnNHS8qtVQitt08NmpG54_S26Bgu7Zcmmvg Jednoduchý návod na spuštění: https://www.renenekuda.cz/web.../videokonference-zoom-navod/     Den Čas Kategorie Zaměření Pomůcky Odkaz Pondělí 17:00 - 18:00 Školička - ml.přípravka Všestranné Míč, knížka   Úterý 16:30 - 17:30 Starší žáci - dorost Core + míč míč, sálovky https://us02web.zoom.us/j/4725787835?pwd=MjJiakpLOWhYTkRqcXJYVFdYbVV5dz09 Středa 17:30 - 18:30 St.žáci - muži Core 2x petka https://us02web.zoom.us/j/4725787835?pwd=MjJiakpLOWhYTkRqcXJYVFdYbVV5dz09 Čtvrtek 18:00 - 18:45 Mladší žáci - dorost Kondiční cvičení     Pátek 17:00 - 17:45 Přípravka Práce s míčem Míč, sálovky     16:30 - 17:30 St. žáci - dorost Balanční, koor. cvičení švihadlo (provázek) https://us02web.zoom.us/j/4725787835?pwd=MjJiakpLOWhYTkRqcXJYVFdYbVV5dz09 Neděle 17:00 - 17:45 Žáci - dorost Síla                              
Posted in Náchod

Smutná zpráva – navždy nás opustil p. Kristián Hornych

Některé zprávy se nepřijímají vůbec lehce. Jednou z nich je informace o tom, že nás navždy opustil p. Kristián Hornych. Zemřel náhle v neděli 7. února ve věku nedožitých 58 let.

Nikdo z fotbalistů mu neřekl jinak než ,,Tyndo“. Nikdo pak nedokázal posekat trávník v Růžovce tak, jako on.

 

Tynda 2

 

,,Tyndo“ – děkujeme Ti za vše a budeme na Tebe všichni vzpomínat jen v dobrém - všichni z FK Jaroměř.

Posted in Náchod

Videokonference RFA Pardubice

Dobrý den všem hráčům, rodičům i trenérům, sdílíme Vám možnost sledování videokonferencí, které připravili trenéři a odborníci z RFA Pardubice.  Najdete v nich inspiraci, odbornost a třeba i možnost konzultace. Vše bude přes aplikaci Zoom, kterou je nutné mít nainstalovanou v PC. Konference můžou navštívit trenéři, hráči i rodiče, své si v nich mohou najít všechny mládežnické kategorie. Níže naleznete odkazy na jednotlivé videokonference.  Konference bude spuštěna vždy 5 minut předem samotným vysíláním, začátek videokonferencí je v 18:00 hod. každé úterý.  Délka je stanovena na 60 minut. V případě vypršení limitu je připraven druhý odkaz, kde bude konference pokračovat.  Snad Vám tento nápad třeba jen trošku pomůže zpestřit tyto náročné dny.   1. hodina (praktická)  Datum: 26.1.2021 od 18h Lektor: Lucie Flégrová- fyzioterapeut Klubové akademie FK Pardubice Cílová skupina: Hráči, trenéři Téma:  Fasciální příprava hráče, jógové cvičení ve fotbale Pomůcky: podložka, ručník tenisák, válec (dle možností) Hlavní odkaz:https://us04web.zoom.us/j/77074334122?pwd=UE1qc2p6VHNVMGNxVkgyWjhUdjJKQT09 Náhradní odkaz:  https://us04web.zoom.us/j/76136621566?pwd=aHhZRXpqSVlyOUorNnNCODNLWVQ5UT09 Heslo: YBf6Py, xQe6kK ,  2. hodina (teoretická) Datum: 2.2.2021 od 18h Lektor: Tomáš Hák- kondiční trenér FAČR a Klubové akademie FK Pardubice Cílová skupina: Hráči, trenéři, rodiče Téma:  Mimo-fotbalová péče o hráče v RFA Hlavní odkaz: https://us04web.zoom.us/j/78148536096?pwd=N0JET05hemFyZ3k4MVk2UUZwZVZQZz09#success Náhradní odkaz: https://us04web.zoom.us/j/71800227406?pwd=clZBdHdybHJ6K0txQ3UzOVVRZ1BJQT09#success Heslo: VuuA34, TduTt4 3. hodina (praktická) Datum: 9.2.2021 od 18h Lektor: Lukáš Wasserbauer- fyzioterapeut RFA Pardubice Cílová skupina: Hráči, trenéři, rodiče Téma:  Strečink ve fotbale Pomůcky: pásek, ručník, podložka (dle možností) Hlavní odkaz: https://us04web.zoom.us/j/9492828684?pwd=QlR1OXB3OGVpeXpFK2duVTdMcHA1Zz09 Náhradní odkaz:https://us04web.zoom.us/j/72411767583?pwd=SllFR2RCQitsOWx5cUdiUWpvY3JTdz09 Heslo: fkpce 4. hodina (praktická) Datum: 16.2.2021 od 18h Lektor: Jan Vích- kondiční trenér Klubové akademie FK Pardubice Cílová skupina: Hráči, trenéři Téma:  Silový trénink on line Hlavní odkaz: https://us04web.zoom.us/j/74055481233?pwd=QnUrVkFIbnFRU0Y4SGc0cXZ0Mkd3QT09 Náhradní odkaz: https://us04web.zoom.us/j/73262237226?pwd=UGxTSDlrRjQ3VjVCVDFpNlR4YkxXUT09
Posted in Náchod

Rozhovor Deníku s předsedou klubu

Ve fotbalovém klubu Jaroměř se za poslední dobu udála spousta zajímavých a důležitých věcí, a to i přesto, že se nehrají mistrovské soutěže. Tou určitě největší změnou a událostí je dovolba nových členů do VV FKJ a volba nového předsedy FK Jaroměř, kterým se stal trenér ,,A" týmu pan Miloš Exnar. Přinášíme nyní rozhovor našeho nového předsedy, který ve čtvrtek 21.1.2021 vyšel v Náchodském deníku.


Nechci se fotbalem stresovat, ale primárně bavit


Redaktor Vladimír Machek v úvodu konstatuje, že Miloš Exnar v pozici trenéra udělal pro jaroměřský fotbal opravdu hodně. Tým dospělých dotáhl v ročníku 2015/2016 do divize. Byla to však pouze roční epizoda. Během tří let následoval sešup do I.A třídy a ani tam se Jaroměři nedařilo. Až v letošní sezoně se Exnarovi podařilo áčko stabilizovat a tým po zkrácené podzimní části soutěže vévodí I.A třídě.

Teď se poprvé nechal zlákat do vedení klubu, navíc hned byl na valné hromadě zvolen novým předsedou. K ruce bude mít zkušeného matadora Jiřího Lebedinského a bývalého starostu města Jiřího Klepsu, oba byli zvoleni také do výboru fotbalového klubu. "Byl to jeden z důvodů, proč jsem změnil názor a šel do toho," říká Exnar.


V prosinci jste byl zvolen novým předsedou fotbalového klubu v Jaroměři, jak velký je to pro vás závazek?

V jaroměřském fotbale působím již několik let, svou účast ve výkonném výboru jsem dlouhodobě odmítal. Na podzim loňského roku jsem však svou filosofii přehodnotil. Klíčovou roli v tomto mém názorovém obratu sehráli Jiří Klepsa a Jiří Lebedinský, kteří se pro vstup do výkonného výboru rozhodli rovněž. A jestli z titulu své nové pozice cítím nějaký závazek? Neřekl bych. Já se chci fotbalem primárně bavit a nikoliv se stresovat. Toto své mentální nastavení budu chtít přenést i na další lidi, kteří se v jaroměřském fotbale pohybují.


Kam by se podle vás měl fotbal v Jaroměři ubírat, čeho byste chtěli dosáhnout?

Jakýkoliv fotbalový klub na světě má vždycky dva základní cíle. Mít pěkný stadion a zažívat sportovní úspěchy. V Jaroměři to není jiné. Budeme chtít vylepšovat náš areál v Růžovce, aby tam chtěli chodit nejen naši fanoušci, ale i rodiče a příbuzní našich hráčů, protože se tam prostě budou cítit dobře. Hodně chceme zapracovat na větším sepjetí s klubem jak u hráčů, trenérů, rodičů a všech těch, kteří mají jaroměřský fotbal rádi.


Zůstáváte i trenérem A- týmu, bude to těžké skloubit?

Pevně věřím, že to zvládnu. Jsem přesvědčen, že v jaroměřském fotbale se vytváří parta lidí, která si vzájemně rozumí a pomůže si. Při debatách o pozici předsedy jsem měl podmínku, že zůstanu trenérem A-týmu. Navíc mám v týmu dva velezkušené hráče, kteří budou nově působit v roli mých asistentů – Jiří Poděbradský a Radek Gorol.


předseda klubu a trenér mužů Miloš Exnar, foto: Václav Mlejnek Miloš Exnar jako trenér mužů v Provodově při zápase s FK Náchod B 20.9.2020.


V minulých letech se Áčku moc nedařilo, teď je vše jinak, jaké jsou ambice pro příští roky?

Dlouhodobou ambicí bude účast v divizní soutěži. Z krátkodobého hlediska je pak cílem krajský přebor. Nikoliv ale za každou cenu. Čím dříve se to podaří, tím samozřejmě lépe. Pro mě jako trenéra je momentálně víc, když se kluci těší na trénink a zápasy si užívají. Jsem přesvědčen, že když je v týmu pohoda a dobrá nálada, je jen otázkou času, kdy přijdou úspěchy.


Mládež v Jaroměři se dělala vždy kvalitně, zakládáte si na ni?

Na práci s mládeží si nelze nezakládat. Jestli se v Jaroměři dělá mládež kvalitně, je otázka pohledu. Chci se v budoucnu poměřovat s takovými týmy jako je Náchod, Trutnov, Nový Bydžov, Třebeš. Na jejich úrovni momentálně v Jaroměři nejsme a v případné přímé konfrontaci s těmito týmy už dopředu říkáme, že jsou někde jinde. Toto chci jednoznačně změnit. Ve fotbale platí přímá úměra, že kvalita týmu je odrazem trenéra. Právě z tohoto důvodu jsou pro mě trenéři mládežnických týmů klíčovým faktorem pro úspěšnou práci s mladými hráči.


Chtěli byste v týmu mužů hrát převážně s vlastními odchovanci?

Jednoznačně. Tuto filosofii prosazuji dlouhodobě a myslím si, že je jediná správná. Jsme regionální klub. Přijde mi tudíž logické, že dres A-týmu budou oblékat hráči, kteří mají vztah k Jaroměři. A tento fakt se musí projevit v návštěvnosti. Jaroměřáci a fanoušci z blízkého okolí chtějí chodit na „své hráče“. Pěkným příkladem je v tomto směru Vysoká n. Labem. Tam více fanoušků chodí na B- tým... A samozřejmě je nutno zmínit aspekt finanční.


Jaroměř nemá v dospělém fotbale dva týmy, neuvažujete o znovuzaložení B- týmu?

Neuvažujeme. Na tomto poli chceme velmi úzce spolupracovat se sousedními TJ Velichovky. Tato spolupráce už úspěšně běží od podzimu a budeme ji chtít vylepšovat.


Zasahuje současná covidová doba nějak do chodu oddílu?

Jedinou výhodou této zvláštní doby je to, že máme čas realizovat některé interní záležitosti klubu, na které by za normálních okolností nebyl čas. Sportovně je to nyní pro trenéry a hráče velmi obtížné. Snažili jsme se jít v závěru loňského roku cestou individuálních tréninků, ale to jde jenom chvíli. Fotbal je týmový sport…


Fotbalový klub spolupracuje s městem. Řeší se stavba tribuny, jak to s ní vypadá?

Město Jaroměř je pro nás hlavní a klíčový partner. Bez jeho každoročního příspěvku by fotbal v Jaroměři nemohl vůbec fungovat, proto tomuto našemu partnerovi patří obrovské poděkování. Rád bych zástupce Města, jakmile to pandemická situace dovolí, pozval na setkání do našeho areálu, kde bych je chtěl seznámit s našimi ambicemi do budoucích let a získat jejich případnou podporu pro tyto naše ambiciózní cíle. Jak jsem již zmiňoval výše, chceme areál v Růžovce vylepšovat. Montovaná minitribuna a mobilní buňka pro mládež budou prvními viditelnými změnami už letos na jaře.


Dohrání letošní sezony je ve hvězdách. Věříte, tomu, že se sezona dohraje?

Moc si to v Jaroměři přejeme! Osobně si myslím, že naděje tady pořád ještě je. Jsem v tomto směru optimista. Určitě je ale potřeba minimálně měsíc před zahájením vlastní soutěže začít trénovat.