Posted in Jičín

Online seminář s Pavlem Hoftychem a Martinem Svědíkem (8. 3. 2021)

více informací naleznete zde
Posted in Jičín

Rozhovor s členem Výkonného výboru OFS Jičín Vlastimilem Hradeckým

Doslova doyen mezi činovníky OFS Jičín Vlastimil Hradecký vstoupil i v letošním roce na půdu kandidátů do řídícího fotbalového orgánu jičínského okresu a svou pozici obhájil. V prvním kole získal od volitelů 13 hlasů a následujícím "rozstřelu" v kole druhém získal stejný počet hlasů a jako druhý v pořadí mezi třemi účastníky tohoto kola se stal sedmým členem výkonného výboru Okresního fotbalového svazu.

Posted in Jičín

Rozhovor s členem Výkonného výboru OFS Jičín Jaroslavem Křížem

Předseda 1. FK Nová Paka, tedy klubu, jenž je jeden z největších v okrese Jičín, pan Jaroslav Kříž, zvolil letos i vyšší patro pověstného činovnického domu a svojí úspěšnou kandidaturou přispěl k jisté personální obměně řídícího orgánu Okresního fotbalového svazu. Na Valné hromadě OFS Jičín dne 26. 02. 2021 získal 14 hlasů od oprávněných volitelů.

Posted in Jičín

Zpráva GS_63_2021/DESATERO PRO RESTART SOUTĚŽÍ_AKTUÁLNÍ INFO

v návaznosti na dnešní zasedání výkonného výboru FAČR si vám dovoluji zaslat shrnutí nových informací: 

 1. Restart soutěží

Byť se to může zdát v dnešní době unáhlené, utopické, chceme být na případný restart soutěží připraveni hned, jak to jen bude možné. Právě z toho důvodu dnes VV projednal restart soutěží, včetně navazujících témat. Shrnutí aktuální situace, jakož i nová opatření v této věci:

 1. Přestupní období se prodlužuje do 14. 5. 2021.
 2. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.
 3. Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže.
 4. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže.
 5. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30. 6. 2021, resp. do 27. 6. 2021.
 6. Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže).
 7. Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.
 8. Pokud jde o kontumaci, pak
  1. za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
  2. utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.
 9. V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient.

      10.  Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.

 

 1. S potěšením vám oznamuji, že výkonný výbor rozhodl o otevření další regionální fotbalové akademie, v tomto případě v Královehradeckém kraji.

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář FAČR

Posted in Jičín

Rozhovor s členem Výkonného výboru OFS Jičín MUDr. Danielem Malým

Dlouholetý hráč SK Jičín a TJ Lázně Bělohrad Daniel Malý vstoupil v letošním roce i na činovnickou půdu a hned poměrně razantně kandidaturou do funkce předsedy OFS Jičín. Nakonec z toho vyšel mandát pro člena VV jičínského svazu, celkem Daniel Malý získal na Valné hromadě OFS Jičín dne 26. 02. 2021 15 hlasů od volitelů, což byl čtvrtý největší počet.

Posted in Jičín

Zpráva GS_62_2021/Aktuální informace

vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci došlo k vydání mnoha nových vládních usnesení, v rámci nichž byla mj. zpřísněna opatření v rámci trénování a sportování vůbec. Počínaje dneškem proto platí, že sportovat lze pouze:

 

 1. na venkovním sportovišti,
 2. na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště,
 3. individuálně, nebo v přítomnosti členů jedné domácnosti.