Posted in Praha

Aktualizované vládní opatření k sportování od 18.11.2020

AKTUÁLNÍ VLÁDNÍ OPATŘENÍ (AKTUALIZOVÁNO 18.11.2020)

18.11.2020

Článek přináší aktuální omezení a krizová opatření, která se dotýkají sportovního prostředí. Naleznete zde také popsané předchozí vlny zpřísnění a výkladová stanoviska ČUS. Od 18.11.2020 trvá zákaz volného pohybu na území celé ČR. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat v parcích i na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.

OMEZENÍ PLATNÁ OD 18.11. 00:00 HOD

Usnesení vlády ČR č. 1190 o přijetí krizového opatření zakazuje zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Z hlediska sportu je důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích – nadále platí omezení nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti.

V usnesení vlády č. 1192, které zakazuje poskytování služeb v provozovnách a určité typy akcí, není zakázán provoz venkovních sportovišť. Zároveň je ovšem nadále zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center. Výjimku mají  osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření MZDR 15757/2020-39, kde platí plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, MHD, na zastávkách a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry. Sportovci v době tréninku mají výjimku z nošení ochrany dýchacích cest při výkonu sportovní činnosti.

Závěry z výkladu České unie sportu:

 1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované národními sportovními svazy nebo na akce povolené Ministerstvem zdravotnictví.
 2. Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání podléhá povolení ze strany Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. O povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury.
 3. Profesionálním sportovcem je každý, pro koho je sportovní činnost výdělečnou činností na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ).
 4. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě a na venkovních sportovištích, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.
 5. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

 

 

 

Posted in Praha

Výkladové stanovisko ČUS ke sportování

Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 28. 10. 2020

Článek byl aktualizován 29. října 2020

 V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 26. 10. 2020 č. 1102 (dále jen „Usnesení 1102“) a č. 1103 (dále jen „Usnesení 1103“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

 Na základě Usnesení 1102 a Usnesení 1103 jsou s účinností od 28. 10. 2020 00:00 hod. do dne 03. 11. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení, a to jednak v souvislosti s volným pohybem osob (Usnesení 1102) a dále k zákazu či omezení provozoven, dalších zařízení a akcí (Usnesení 1103).

Oproti předchozím omezením dle Usnesení 1078 a Usnesení 1079 nedochází k žádným změnám, a to vyjma stanovení zákazu nočního vycházení, tedy od 21:00 do 04:59, když z hlediska sportu je stanovena jediná relevantní výjimka týkající se cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské či jiné obdobné činnosti (profesionální sportovci).

Nadále tedy platí následující zákazy a omezení.

Dle čl. I Usnesení 1102 je zakázán volný pohyb osob na území ČR s určitými výjimkami. Z hlediska sportu jsou pak významné následující výjimky:

 1. Profi sport: cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné obdobné činnosti;

 2. Všechen sport: cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam;

Současně se pak dle čl. II Usnesení 1102 nařizuje:

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II tohoto usnesení (viz předchozí odstavec),

 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou

 • členů domácnosti,

 • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele (profi sport),

 • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost (profi sport),

zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že profesionální sportovci nejsou Usnesením 1102 omezeni ve své činnosti. Naopak amatérský sport je v podstatě zastaven, jelikož ze zákazu volného pohybu osob je dána výjimka pouze ve vztahu k přírodě a parkům, a nikoliv ke sportovištím (vnitřním i venkovním). Dle vyjádření ministra zdravotnictví na sociálních sítích a v médiích po vydání předchozích opatření, by mělo být nadále možné využívat venkovní sportoviště i ze strany amatérských a rekreačních sportovců. Tento názor však bohužel nebyl explicitně nijak promítnut do textu Usnesení 1102, kde se nadále uvádí pouze příroda a park.

Dále pak třeba zohlednit i další omezení stanovená v Usnesení 1103.

Dle Usnesení 1079 (čl. I odst. 4) se zakazuje:

 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,

 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,

Z výše uvedeného je tedy patrné, že profesionální sportovci (byť obecně spadají do výjimky z volného pohybu osob) mohou svou činnost vykonávat výhradně na venkovních sportovištích, a to navíc bez využití vnitřního zázemí těchto sportovišť (šatny, sprchy apod.)

Na druhou stranu je pak třeba konstatovat, že byť mohou být venkovní sportoviště bez vnitřního zázemí otevřena povšechně, tak amatérští sportovci na ně nemají přístup, jelikož se na sportoviště nevztahuje výjimka z volného pohybu osob (pouze parky a příroda). Zjednodušeně lze tedy konstatovat, že venkovní sportoviště sice mohou být otevřena, ale nikdo na ně nesmí přijít (vyjma profesionálních sportovců). Mediální vyjádření ministra zdravotnictví ohledně možnosti využití venkovních sportovišť nebylo do aktuální textace Usnesení 1102 nijak promítnuto. Je tedy otázkou, jak se k dané věci budou stavit příslušné kontrolní orgány. Pro srovnání pak uvádím, že v případě jarních opatření bylo pracováno s pojmy „sportoviště“, „příroda“ a „park“ samostatně. Venkovní sportoviště tedy nebyla jakousi podmnožinou pojmů příroda a park.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 19. 10. 2020, č. j. MZDR 157/202037/MIN/KAN, byla s účinností ode dne 21. 10. 2020 od 0:00 hod. do odvolání nastavena pravidla týkající se povinnosti nosit ochranu dýchacích cest. Z hlediska sportu je pak významná výjimka stanovená v čl. I. odst. 2 písm. y) mimořádného opatření, kdy jsou z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Závěry:

 1. Je stanoven úplný zákaz výkonu sportovní činnosti na vnitřních sportovištích, bez ohledu na charakter sportovní činnosti.

 1. Výkon sportovní činnosti na venkovních sportovištích je umožněn pouze profesionálním sportovcům (bez vnitřního zázemí – šatny, sprcha apod.), a to bez omezení počtu osob.

 1. Amatérští sportovci (organizovaní i neorganizovaní) mohou sportovat pouze v parcích a přírodě, a to maximálně v počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti. Prohlášení ministra zdravotnictví o možnosti přístupu na venkovní sportoviště pro amatérské sportovce nebylo do Usnesení 1102 nijak promítnuto.

 1. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích vyjmuti sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

 

Posted in Praha

U18: Nečekaná ztráta

ČLD U18

FK Neratovice-Byškovice – FK Meteor Praha VIII 1 : 0(0 : 0)

Sestava: Kalhous, Holub, Macek, Matys, Ficek, Pařízek, Lízálek, V. Klíma, Jahoda, M. Klíma, Kupka
Náhradníci: Petřík, Valenta, Jankovský, Bárta, Machovský, Navrátil, Alsterlind
Komentář: Zápas se hrál na těžkém, ale dobře připraveném terénu. V první půli si oba týmy vypracovali pár slušných příležitostí, ale skóre se neměnilo. Do druhé půle jsme vstoupili dobře a vypracovali si dvě stoprocentní šance a další slušně rozjeté akce jsme nedotáhli a tak zákonitě přišel trest. V 74. minutě prošel domácí hráč až do vápna kdy byl faulován. Penaltu domácí s přehledem proměnili. Od té chvíle hráli s přehledem a my byli opaření a nezmohli jsme se pak na nic. Bohužel to byl zápas o jednom gólu, který jsme inkasovali my. Opět jsme doplatili na neproměňování šancí, bohužel jsme si jich za poslední zápasy vypracovali dost, ale hodně nás trápí a sráží koncovka!!
TR
Posted in Praha

U14: S Hradcem bez bodu

FK Meteor Praha – FC Hradec Králové 1 : 5
Havel – Sušický (45. Smutný), Komzala (63. Honzíček), Král, Artim – Bigolet (63. Klouček), Holubec, Butsko (63. Hrubý), Krejzar (41. Eger) – Hochmann, Havrlík
Náhradníci: Smutný, Eger, Klouček, Honzíček, Hrubý, Brisuda
Do utkání jsme nevstoupili vůbec špatně. Soupeře jsme vysoko napadali a vytvářeli si šance. Odměnou nám za to byla branka Bigoleta z kraje pokutového území. Zlomem v zápase se stala branka soupeře z rohového kopu, který už sám vznikl naprosto zbytečně po nedorozumění v naších obranných řadách. Krátce po této brance se soupeři podařilo utkání otočit. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit stejným způsobem jako do půle první, ale opak byl pravdou. Soupeř nás přehrával a hlavně s defenzivní činností jsme nemohli být spokojeni. Paradoxně jsme se za stavu 3:1 i 4:1 mohli vrátit do utkání, když nám soupeř nabídl hned 3 obrovské šance, ale ani jednu se nám nepodařilo proměnit. Soupeř v závěru ještě upravil skóre na 1:5.
js
Posted in Praha

U12: Vítězství a remíza

ČLMŽ U12

FŠ Litvínov – FK Meteor Praha VIII  2  :  7  (0 : 1, 2 : 2, 0 : 4)

V dalším kole žákovské ligy nás čekal domácí Litvínov. Utkání se hrálo na malém hřišti, čehož soupeř využíval k nakopávaným míčům a důrazné hře do těla, takže nebylo moc prostoru pro klidnější kombinaci. Do vedení jsme šli střelou zdálky, kterou domácí brankář propustil mezi nohama. Ve druhé částí jsme brzy zvýšili na 2:0, ale soupeř z ojedinělých střel vyrovnal. Zase jsme museli bušit do plných a do přestávky jsme šli naštěstí opět do vedení. Utkání se zlomilo v momentě, kdy se nám podařilo odskočit na rozdíl 2 resp. 3 gólů. Pak už soupeř neměl sílu na zvrat a v závěru jsme ho dorazili dalšími góly.

RV

 

U12/B 

FC Zličín – FK Meteor Praha VIII  4  :  4  (1  :  2)

Zápas odstartoval v mrazivém počasí proti silnému soupeři Zličín. Do zápasu jsme vstoupili velice dobře, míč jsme od prvních minut měli na svých kopačkách a vytvářeli si brankové příležitosti. Během šesti minut jsme vstřelili dvě branky. První gól padnul po nešťastném sražení soupeře do vlastní brány a u druhého gólů jsme se prosadili ze strany střelou na zadní tyč. Připravili jsme si dalších mnoho šancí, ale ty jsme bohužel nevyřešili gólově, buď jsme branku minuli a nebo trefili bezhlavě stojícího gólmana uprostřed brány. Soupeř po naší nedůslednosti do poločasu vstřelil jednu branku.

Druhý poločas jsme mohli našimi šancemi uzemnit soupeře a dohrát zápas v naprostém klidu. Polevili jsme a soupeř se dostával do šancí, které končily těsně vedle naší brány a nebo v rukavicích našeho brankáře. Soupeř otočil utkání na svojí stranu a to samé o pár minut se dělo i na naší straně. Výsledek se zkorigoval na 4:4. V poslední vteřině zápasu se ocitl nás útočník sám před soupeřovým gólmanem, který mohl ukončit utkání v máš prospěch, ale bohužel netrefil branku.

JG

Posted in Praha

U13: Vítězství v Litvínově

ČLMŽ U13/B

Litvínov-Meteor 1 : 7
Sestava- Kuta, Margaris, Varamezov, Žáček, Žigič, Veverka, Seifert, Navrátil, Stojanovič, Stěpčuk, Máj, Ivanytskyy
Na velmi těžkém bahnitém terénu, kdy jsme občas bruslili jako na ledě a na malinkatém hřišti, které mělo úplně nejmenší rozměry co mohlo mít, jsme utkání zvládli velice slušně. Soupeři jsme se vyrovnali v důrazu a i na terénu jaký byl jsme se i snažili velmi dobře kombinovat. K vidění byli velmi pohledné kombinace a nejhezčí z našeho autu, přenesení hry a gólové hlavičce.
Uvidíme na jak dlouho budeme mít pauzu, ale prozatím s výkony jsme spokojeni, i když na zlepšování máme pořád spoustu věcí a prostoru :)
tp