Posted in Uherské Hradiště

Úřední zpráva č. 28

Úřední zpráva OFS UH č. 28 ze dne 8. dubna 2021

 1. Zprávy sekretariátu

Valná Hromada OFS UH se uskuteční 13. dubna 2021 od 16:00 hodin (prezence od 15:30) ve Sportovní hale v Uherském Hradišti!

Doporučení pro delegáty nemající:

 •  Potvrzení o provedení PCR ne starší 7 dnů  nebo antigenního testu od certifikované    společnosti ne starší 3  dnů (platí i od zaměstnavatele, pokud u něj provádí testování certifikovaná společnost)
 •  Potvrzení od obvodního lékaře, že v posledních 90-ti dnech před konáním VVH prodělal nemoc   COVID
 •  Potvrzení o provedeném očkování proti COVID

Dostavte se v dostatečném časovém předstihu k provedení antigenního testu (provedení a úhradu zajistí OFS UH)

Důrazně doporučujeme, abyste se dostavili k prezenci na VVH v dostatečném předstihu, protože bude u prezence zvýšená administrativa

Na úřední desce OFS jsou vyvěšeny materiály k VVH, které již byly na oddíly zaslány, a to na nahlášené emailové kontakty.

Jedná se konkrétně o:

 • Delegační list delegáta VVH (pokud bude delegátem statutární zástupce klubu stačí horní část, pokud bude delegátem jiný zástupce klubu i plná moc, nacházející se ve spodní části).

KAŽDÝ DELEGÁT na VVH OFS MUSÍ BÝT ČLENEM FAČR

 • Jednací a volební řád VVH
 • Návratka
 • Čestné prohlášení klubu, pokud chybí zápis ve spolkovém rejstříku (propadlé mandáty statutárních zástupců jednotlivých klubů)

Kandidáti na volené funkce:
na předsedu VV: Miko František
do VV (abecedně): Doležal Bedřich, Franěk Pavel, Krsička Radim, Lukáš David, Malenovský Petr, Nikl Radomír,  Stýskal Tomáš, Šátek Čestmír, Vlčnovský Zbyněk a Zlínský Aleš
do RK (abecedně): Bahula Miroslav, Botek Zdeněk, Klučka Pavel

Všechny podané kandidátky byly řádně zaevidovány a v souladu se Stanovami a volebním řádem OFS UH budou předány navržené volební komisi k opatření dle čl. 2 Volebního řádu VH OFS UH.

Delegáty VVH upozorňujeme na dopravní komplikace spojené s opravou hlavní světelné křižovatky v Uh. Hradišti (odbočka na Jarošov a do ulice Všehrdova). Proto je žádáme, aby na VVH vyjeli v dostatečném předstihu.

https://www.mesto-uh.cz/hlavni-krizovatka-v-uherskem-hradisti-se-bude-v-dubnu

Posted in Uherské Hradiště

Svolání valné hromady OFS UH

Výkonný výbor OFS UH svolává na termín 13. 4. 2021 od 16,00 hod. valnou hromadu OFS UH, která se uskuteční v prostorách Panského dvoru v Kunovicích. Prezence účastníků se koná od 15,30 hod.

Program valné hromady zůstává i nadále v platnosti. Rovněž zůstávají v platnosti i nominace osob do vybraných funkcí OFS UH. Kandidáti mají možnost, do termínu konání VH OFS UH, podat nesouhlas se svou kandidaturou, a to vše v souladu s platnými řády a stanovami.

V případě, že nebude z epidemického hlediska možné ve shora uvedených prostorech schůzi realizovat, bude OFS UH včas účastníky informovat o změně místa konání.

Vážení účastníci VH OFS UH. Mějte na paměti, že celá schůze proběhne za přísných protiepidemických a hygienických opatření. Nezapomeňte proto na ochranu dýchacích cest prostřednictvím roušek či respirátorů. Děkujeme za ohleduplnost a dodržování všech opatření, které budou v aktuálním termínu platné, na základě rozhodnutí vlády ČR.

Omlouvám se za omezení, která naši schůzi budou provázet, ale pevně věřím, že vše bezpečně a ve zdraví zvládneme.

Děkuji za pochopení.

František Miko
předseda OFS UH

Posted in Uherské Hradiště

Úřední zpráva č. 25

Úřední zpráva OFS UH č. 25 ze dne 4. 3. 2021

 1. Zprávy sekretariátu

Přestupní období se prodlužuje do 14.5.2021. S ohledem na aktuální vývoj soutěží Výkonný výbor FAČR rozhodl o plošném zrušení kompenzačních poplatků pro ročník 2020/2021, a to v plném rozsahu.

Soutěžní ročník bude plošně restartován dohrávkou podzimní části soutěže. Řídící orgán soutěže určí „inkubační dobu“ pro přípravu klubů před restartem soutěže. Soutěžní ročník se nebude prodlužovat, tzn. všechny soutěže budou ukončeny do 30.6.2021, resp. do 27. 6. 2021.

Pro regulérní ukončení SR je nutné odehrát více než 50 % všech soutěžních utkání v dané soutěži (Soutěžní řád schválen před začátkem soutěže). Soutěžní utkání se odehrávají v maximálním možném počtu, která opatření ze strany Vlády ČR dovolí.

Pokud jde o kontumaci, pak:

 • za odehraná utkání se považují i kontumovaná,
 • utkání klubu, který je z důvodu rozhodnutí hygieny umístěn do karantény, se nekontumuje.

V případě různého počtu odehraných utkání na konci soutěžního ročníku se použije koeficient. Termín pro plošné zrušení soutěží se prozatím neurčuje.

 • OFS UH představuje seznam osob, kandidujících do nového VV

Kandidát na předsedu VV: František Miko
Kandidáti do VV (abecedně): Doležal Bedřich, Franěk Pavel, Lukáš David, Malenovský Petr, Nikl Radomír, Šátek Čestmír, Vlčnovský Zbyněk, Zlínský Aleš
Kandidáti do RK OFS (abecedně): Bahula Miroslav, Botek Zdeněk, Klučka Pavel

 • Informace k VVH OFS UH: Náhradní termín (druhý) VVH OFS UH je stanoven na 13. dubna 2021. Veškeré informace k VVH budou v souladu se Stanovami OFS zveřejněny na úřední desce OFS a oddílům budou zaslány v elektronické podobě.
Posted in Uherské Hradiště

Úřední zpráva č. 24

Úřední zpráva OFS UH č. 24 ze dne 18. 2. 2021

 1. Zprávy sekretariátu
 • VV Zlínského KFS na základě současné situace COVID-19, zrušil rozlosování jarních soutěží Zlínského KFS SR 2020/21. Rozlosování jara 2021 není k dispozici na www.fotbal.cz ani na aplikaci „Můj fotbal“.  Protože TL OFS je navázána na TL KFS učinila STK OFS obdobné opatření.
 • Termín zahájení amatérských mistrovských soutěží závisí na vyhlášení vlády ČR k rozvolnění koronovirové situace. Pokud jde o restart soutěží, shoduje se výkonný výbor FAČR jednoznačně na tom, že jediným správným postupem je nejdříve dohrát podzimní část sezony, následně až začít sezonou jarní.
 • VV FAČR, s ohledem na aktuální situaci, schválil pro tento rok změnu splatnosti členských příspěvků (úprava Evidenčního a registračního řádu, viz úřední deska); s ohledem na aktuální epidemickou situaci je splatnost odložena do 15. 4. 2021 s tím, že dodatečná lhůta pro zaplacení je stanovena do 30. 4. 2021.
Posted in Uherské Hradiště

Úřední zpráva č. 23

Úřední zpráva OFS UH č. 23 ze dne 11. února 2021

Zprávy sekretariátu

 •  Platba členství FAČR na rok 2021
  Upozorňujeme všechny členy FAČR o včasnou úhradu členství za rok 2021. Nové číslo účtu je 1601216012/0600. Na základě rozhodnutí VV FAČR byl termín úhrady posunut do 15. 4. 2021 s dodatečnou lhůtou do 30. 4. 2021. Výše příspěvku se nemění.
 • VH OFS Uherské Hradiště, která se měla uskutečnit dne 16. 2. 2021 se z epidemiologických důvodů odkládá. Nový termín VH bude zveřejněn v souladu se Stanovami OFS na úřední desce a bude oznámen i v některé z příštích úředních zpráv.
 • V současné době platí, že amatérské soutěže mohou být zahájeny v PES 3 epidemiologických opatření (bez diváků). I když se sportovní prostředí snaží o udělení výjimky pro konání soutěží, není v současné době možno předjímat žádný relevantní termín.
Posted in Uherské Hradiště

Úřední zpráva č. 22

Úřední zpráva OFS UH č. 22 ze dne 5. února 2021

 1. Zprávy sekretariátu
 •  Platba členství FAČR na rok 2021
  Upozorňujeme všechny členy FAČR o včasnou úhradu členství za rok 2021. Nové číslo účtu je 1601216012/0600. Na základě rozhodnutí VV FAČR byl termín úhrady posunut do 15.4.2021 s dodatečnou lhůtou do 30.4.2021. Výše příspěvku se nemění.
 • VH OFS Uherské Hradiště, která se měla uskutečnit dne 16. 2. 2021 se z epidemiologických důvodů odkládá. Nový termín VH bude zveřejněn v souladu se Stanovami OFS na úřední desce a bude oznámen i v některé z příštích úředních zpráv.

2. Zprávy TMK