VALNÁ HROMADA POVLTAVSKÉ FOTBALOVÉ AKADEMIE – PÁTEK 13.3.2020

POVLTAVSKÁ FOTBALOVÁ AKADEMIE, Z.S.,
IČ 265 59 781, se sídlem Školní čp. 96, 252 06,
si Vás dovoluje srdečně pozvat na zasedání VALNÉ HROMADY,které se bude konat v Bistru Šakalíků ve Hvozdnici čp. 177, dne 13. března 2020, od 19.00 hodin

Program:
1. Zahájení
2. Výsledek hospodaření v roce 2019
3. Zpráva kontrolní komise za rok 2019
4. Rok 2020 – výhled
5. Převod práv a povinností člena FAČR
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

František Fafejta, v.r.
předseda spolku

Vyvěšeno na úřední desku PFA: 28. 02. 2020
Sejmuto z úřední desky PFA: 15. 03. 2020

Author: lukas