Valná Hromada 2018 – 9.2 od 18-30

Vážení sportovní přátelé, všichni jste srdečně zváni na Valnou Hromadu našeho Sportovního klubu SK Úvaly.  

 

PROGRAM VALNÉ HROMADY SK ÚVALY 9.2.2018 –18–30 hotel Budka

1.ZAHÁJENÍ

2.VOLBA KOMISÍ

a. mandátová komise

b. návrhová komise

c. zapisovatel

3.PODÁNÍ ZPRÁV

a. činnost klubu

b. činnost mužstev

c. hospodaření klubu

d. zpráva kontrolní komise

4.PLÁN ČINNOSTI A VÝHLED PRO ROK 2018

5.PŘÍPRAVA OSLAV 100 LET ZALOŽENÍ SK ÚVALY

6.ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

7.DISKUZE

8.VOLBA PŘEDSEDY A VÝKONNÉHO VÝBORU SK ÚVALY

9.USNESENÍ

10.ZÁVĚR