Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na Valnou hromadu

Výbor TJ Sokol Želetice, z.s.

Sídlem: č.p.189, 696 37  Želetice

IČ: 499 39 742

všechny své členy tímto zve na valnou hromadu (výroční členskou schůzi), která se koná v neděli 11.2.2018 v 16 hodin v hospodě na hřišti v obci Želetice, 696 37 Želetice

Program:

1.     Přivítání členů spolku a hostů

2.     Schválení programu valné hromady

3.     Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z valné hromady

4.     Volba členů statutárního orgánu (výboru)

5.     Zpráva o činnosti spolku v roce 2017

6.     Zpráva o výsledcích a činnosti fotbalového mužstva

7.     Zpráva o hospodaření v roce 2017

8.     Plán práce na rok 2018

9.     Diskuze