Drbna TJ 2013

  

 TJ SOKOL BULOVKA INFORMUJE

 TJ Sokol Bulovka na počátku roku 2013…..

 

Rok 2013 začal v oddílu kopané výroční členskou schůzí, která se konala v klubovně oddílu dne 16.2.2013. Je to rok volební,alespoň v našem oddílu a tak po provedení tajné volby vzešel ze „schůze“ nový výbor, který po samostatném jednání poté pracuje v tomto složení : JUDr.Petr Dušek-předseda oddílu, Milan Konštiak-místopředseda, Miroslav Zajíček-jednatel,Petra Jeřábková-hospodářka a Jan Jukl,Jindřich Lengál a Vladimír Zbořil jako členové bez funkcí.

Při příležitosti napsání tohoto článku vyslovuji touto cestou poděkování předchozímu výboru za jeho práci. Právě jeho členové, V.Hegr,M.Pivrnec,V.Šebela,M.Cerman i staronoví M.Konštiak, P,.Jeřábková, M.Zajíček a samotní hráči odvedli obrovský kus práce s výsledkem, že TJ Sokol Bulovka postoupil do I.B.třídy,což v minulosti u nás v obci nikdy nebylo.Je třeba si také uvědomit, že bez kvalitního zázemí se fotbal nedá hrát, a proto vyslovuji zvláštní poděkování V.Hegrovi a F.Hofmanovi za jejich nedocenitelnou práci při přípravě hřiště před i po každém utkání a P.Zajíčkové za její práci v naší klubovně.Nemá to s námi vůbec lehké, to mi věřte. Proto……Petro,vydržte!!!

Samozřejmě se na práci v TJ Sokol Bulovka podílí i řada dalších lidí, takže abych na někoho nezapomněl tak…..děkuji vám všem za vaši práci pro oddíl a reprezentaci jak oddílu, tak i obce.

Novému výboru v podstatě nezbývá nic jiného, než na práci minulého výboru plynule navázat a pokusit se v nové soutěži udělat maximum dobrých výsledků.

 

„A“ družstvo:

Snad k těmto dobrým výsledkům pomůže i provedená zimní příprava,která poprvé proběhla v délce třech dní v chatě na „Albrechťáku“.Kromě vyhodnocení dosud odehraných utkání v podzimu se trenér K.Pantůček zaměřil nejen na teorii, ale zejména na fyzickou přípravu hráčů včetně nácviku jednotlivých herních variant.Součástí přípravy byla i rehabilitace, kterou jsme si všichni doslova užili ve welnessu hotelu Antonie ve Frýdlantu. Ještě se sluší poděkovat paní Božence Juklové a Vítkovi Drahoňovskému, kteří se starali na chatě o veškerý servis pro hráče i realizační tým.

Součástí zimní přípravy byla i odehraná tři přípravná utkání. V tom prvním proti H.Řasnici jsme vyhráli 4:0, ve druhém proti Habarticím jsme vyhráli 2:1 a ve třetím na umělé trávě v Doubí jsme porazili Hejnice A v poměrů 1:0. Samotná soutěž se teprve rozbíhá, k dnešnímu dni jsme v tabulce na 10.místě s dosažením 18 bodů, ale máme k dobru ještě tři neodehraná utkání. Všichni víte, jak dlouhá byla letošní zima a opravdu se vůbec nikde nedalo kvůli špatnému terénu hrát.

 

„B“ družstvo

Naše „béčko“ zatím obsazuje spodní příčky tabulky III.třídy, ale věříme tomu, že úroveň jejich hry se postupně zvedne.

 

 

 

„dorost“

U dorostu si ceníme hlavně jejich snahu hrát tak, aby i jejich výkon směřoval nahoru.Snažíme se jim zajistit i materiální základnu.V této věci nám velice pomohl ing.Milan Maryška, který nám přes Nadační fond VEOLIA zajistil dotaci pro dorostence na jejich činnost ve výši 23.000,-Kč. Nadační fond VEOLIA je firemním nadačním fondem,který se od svého vzniku v roce 2003 věnuje“nadání“ pro různé účely.Tento fond byl zřízený společností VEOLIA VODA Česká republika a.s. se sídlem v Pařížské ulici č.11 v Praze.Touto cestou vyslovuji poděkování jak nadačnímu fondu, tak zejména ing.Maryškovi, bez jehož pomoci bychom dotaci neobdrželi.

V nejbližší době očekávám návrh darovací smlouvy mezi naším oddílem a nadačním fondem.Peníze jsou určeny výlučně pro dorostence,na jejich materiální vybavení.

 

TJ Sokol Bulovka a čarodějnice:

 

Jako každý rok, tak i letos se na hřišti v Bulovce budou pálit“čarodějnice“, a to 30.dubna 2013 od 20.30 hodin.Přijďte se pobavit, máme připravené drobné občerstvení a repro hudbu.Touto cestou děkuji naší obci, že nám opětovně poskytla palivo na vytvoření hranice,na které symbolicky spálíme vše špatné,co nás obklopuje, a že toho je , stačí se jen pozorně dívat kolem sebe.

 

Přeji do nové sportovní sezony jak hráčům, tak i funkcionářům co nejlepší výsledky .Děkuji také našim věrným divákům za jejich povzbuzování nejen doma, ale i venku.Víme, že cestování na mužstvy není laciná věc, o to je naše poděkování větší. Držte nám palce,aťse nám sezona vydaří.

 

V Bulovce dne 25.4.2013 JUDr.Petr Dušek-předseda TJ Sokol Bulovka

 

 

Author: Petr Dušek