Přestupní náležitosti.

2. Registrační úsek  žádost o
přestup schválí:

a) souhlasí-li s přestupem mateřský klub

b) přes nesouhlas mateřského
klubu
, jedná-li se o opakovanou žádost o přestup do téhož klubu za
následujících podmínek:

    Byla-li
základní žádost, která byla zamítnuta pro nesouhlas mateřského klubu podána v
době od 01.07. do 06.04. v jednom soutěžním ročníku, může na ní navazovat
opakovaná žádost          o přestup do
téhož klubu v termínu 01.-10.07. v následujícím soutěžním ročníku. Tato žádost
bude schválena, jestliže v průběhu čekací doby (doba ode dne zamítnutí žádosti
o přestup do podání opakované žádosti o přestup) nebyla hráči schválena či
zamítnuta jiná žádost o přestup nebo hostování a došla-li nebo byla-li
opakovaná žádost o přestup zaslána registračnímu úseku v době od 01. do 10.07.
Opakovaná žádost o přestup musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 5 odst. 2
písm. a) – e). K požadovaným náležitostem musí být přiložen rovněž doklad
o úhradě odstupného novým klubem mateřskému klubu. Nebudou-li dodrženy výše
uvedené lhůty, přestup se neuskuteční.

Author: Pavel Kudlík