KOMUNIKÉ VV OFS.

KOMUNIKÉ  VV OFS KARVINÁ

 

1.       Hrací systém od sezony 2013/2014

 Protože  STK ve svém Zápise č.31 podalo naprosto
zmatečné  informace o systému soutěží od sezony
2013/2014 , informujeme kluby , že se vše bude konat dle zásad schválených VH
OFS,   a v rámci urychlení
rozhodnutí  budeme ihned po odevzdání
přihlášek do soutěží   kontaktovat kluby
aby na losovacím aktivu jsme mohli rozhodnout o definitivní podobě soutěží.

 

2.         Zimní liga   a 
losovací  aktiv

 VV OFS Karviná 
připravuje dlouhodobou zimní soutěž pro starší přípravky  pod názvem „Zimní liga přípravek“  . prosíme proto oddíly aby na losovacím
aktivu dne 10.7.2013 v 16:30  již předběžně potvrdily svojí účast. 

Na
losovacím aktivu bude také navržen nový model soutěží OFS Karviná.

 

3.         Dotace

Na
oddíly byla zaslána dotace za členství ve FAČR ve výši 144 Kč na člena.

 Zbývající dotace ve výši 87 Kč na člena  bude vyplácena až po dohodě FAČRu s min.
školství o poskytnutí dotace ve výši 20 mln. Kč.

První
část dotace ( již obdržená) není vázaná obstrukcemi ze strany MŠMZT a lze ji
využít na hlavní činnost klubu.

Druhou
část dotace lze čerpat jen za podmínek stanovených MŠMT – to např. znamená  že
ji nedostanou kluby, jenž nedodaly potvrzení o vedení podvojného účetnictví ! (
Albrechtice Dětmarovice,D.Lutyně,
Inter.Petrovice, Loko.Petrovice, D.L.-Věřňovice, Sl.Havířov.
)

V roce
20104  veškeré dotace (i na program IV-
údržba) budou  udělované dle počtu členů
FAČR

 

4.         Modelové tréninky mládeže

 VV OFS Karviná spolu s TMK OFS Karviná pořádá
seriál modelových tréninků mládeže určených pro trenéry přípravek a žáků.  Tréninky byly zároveň příležitosti pro
trenéry, kteří mají propadlé licence  C aby
si tuto licenci mohli obnovit. Bohužel účast na těchto velice kvalitních  ukázkách tréninku byla velice slabá a
proto OFS uvažuje o  zpětných vazbách na
posuzování kvality přípravy mládeže v jednotlivých klubech
.

Poslední
modelový trénink se koná dne 10.6.2013 v 17:00 v Karviné na hřišti
Kovona

 

5.         Seminář pro trenéry mládeže  lic. B


seminář organizovaný MS KFS proběhne v termínu 27.7. 2013 od 9.00 hod. na
ZŠ  

  J.Šoupala v Ostravě-Porubě

  Seminář bude pravděpodobně zdarma pouze
trenéři kteří jej využijí   k prodloužení

  platnosti trenérské licence B UEFA, by
zaplatili poplatek 300,-Kč

 

6.        Školení
trenérů licence Grassroots UEFA a licence B UEFA 2013


přihlášky na školení je potřeba doručit na MS KFS nejpozději do 30.9.2013         – přijímací zkoušky proběhnou
28.10.2013


termíny školení:    16.11. – 17.11. 2013

                                   22.11. –
24.11. 2013

                                   30.11. –   1.12. 2013

                                     6.12. – 
8.12. 2013

                                   14.12.
–15.12. 2013

                                     4.1.  
–    5.1.  2014

                                   11.1.   – 12.1. 
2014


závěrečná ústní zkouška  17.1.  2014

přihláška
na školení trenérů licence B UEFA byla pozměněna a aktualizována, je
k dispozici na www.mskfs.cz – dokumenty
TMK

 

7.         Doškolení trenérů licence B UEFA –
prodloužení platnosti licence B


Karviná 18.1.2014,     Frýdek-Místek 19.1.2014

  Školení a doškolení licence „C“
v působností OFS Karviná proběhne  

  tradičně v závěru roku 2013 – o termínu
budou oddíly informovány

 

8.         Připomínky k Rozpisu soutěží  OFS Karviná.

 Jako každoročně po losovacím aktivu vyjde
Rozpis soutěží pro ročník 2013/2014, který je závazným právním aktem pro daný
ročník a veškerá rozhodnutí VV OFS a jednotlivých odborných komisí se musí
odvíjet od tohoto dokumentu.

Zkušeností
hovoří, že většina klubu teprve až po jeho vydání srší kritickými
připomínkami  i  údivem 
nad jednotlivými rozhodnutími,   a v průběhu jeho tvorby mlčí.

RS je
v podstatě dokument, který se moc nemění , avšak i on podléhá modernizaci
a přizpůsobování současným fotbalovým trendům.

  Proto VV OFS Karviná žádá oddíly o zasílání
připomínek k RS 2013/14 !

 

 

9.       Volby do OS ČUS ( ČSTV)

 V měsíci říjnu  se budou konat volby do OS ČUS ( ČSTV)
v Karviné. Protože předpokládáme, že tato organizace po změně nejen
názvu  ale i strategie pro sport se
opětovně stane významným partnerem sportovních klubů a jednot, OFS Karviná má
za to, že by ve vedení OS ČUS neměli chybět zástupci nejmasovějšího sportu  – fotbalu. 
VV OFS  proto vystavil kandidaturu
Ivana Mariniho na předsedu OS ČUS, Jiřího Klimszu do VV OS ČUS a Bronislava
Schimke do RK ČUS.

 Žádáme tímto zástupce fotbalu na volební valné
hromadě OS ČUS o podporu naších kandidátů.

 

10.      Nové web stránky OFS Karviná

       Od března 2013 jsou v provozu nové web
stránky OFS Karviná  kde jsou uvedený
všechny novinky a  Zápisy komisí.  Název
stránek: 

                                                                  
  www.ofskarvina.cz

 

 

 

 

V Karviné
dne 5.6.2013

 

Schimke
Bronislav – tajemník OFS karviná

Author: Pavel Kudlík