Souhlas s pořizování a zveřejňováním fotek a videí

Hráč/zákonný zástupce hráče svým podpisem při registraci hráče do klubu, souhlasí s tím, aby TJ Straky, se sídlem Straky, 289 25 pořizovala obrazové a zvukové záznamy z tréninků, zápasů, turnajů a akcí, na kterých se hráč účastní pod hlavičkou klubu a aby takové záznamy zachycující mě (nebo/a ) mého syna/dceru bezplatně použila pro své propagační účely a zejména je zveřejnila na svých internetových stránkách, na propagačních letácích, plakátech, billboardech a dalších reklamních materiálech.
Tento souhlas se uděluje ve smyslu ustanovení §84 a §85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů, jako svolení s použitím svých obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů mé osoby a/nebo mého syna/dcery.

Author: sercl