Valná Hromada oddílu kopané.

Dne 22. 3. 2013 proběhla
Valná hromada oddílu kopané Viktorie Bohumín.V úvodu přivítal členy oddílu
předseda G.Cviner.Po volbě jednotlivých komisí, byla přednesená zpráva o
činnosti oddílu za rok 2012 a následovala zpráva o čerpání rozpočtu za r. 2012.V 
plánu činnosti v letošním roce, kromě startu družstev starších žáků a
starší přípravky a mužstva mužů v mistrovských soutěžích OFS Karviná,
oddíl chce uspořádat v rámci  65.let
vzniku oddílu kopané Viktorie Bohumín v měsíci červnu turnaj starších žáků
a následně turnaj mužů.V listopadu plánuje výbor oddílu kopané uspořádat
slavnostní valnou hromadu k tomuto výročí za účasti jak současných tak
bývalých členů fotbalového oddílu. Součásti valné hromady byla volba nového
výboru na funkční období 2013-2015. Byl zvolen 
9-členný výbor, který bude pracovat v následujícím složení:

                        Günter  Cviner                  -předseda

                        Jozef     Osvald                   – místopředseda

                        Lucie  Miskowiecová       – tajemník

                        Lucie  Kublová                     – pokladník

                        Vladislav  Miskowiec       – správce

                        Miroslav  Strakoš              – 
člen výboru

                        Lubomír  Látal                     –   člen výboru

                        Martin  Kubla                       –   člen výboru

                        Carridad  Montes               –   člen výboru

 

Po diskusi ve které
byly příspěvky členů většinou směrovány k aktuální činnosti fotbalového
oddílu, provedl závěr valné hromady 
předseda  G.Cviner  ,který poděkoval přítomným členů za jejich
činnost a popřál hodně úspěchů v následující činnosti jak sportovní tak
mimosportovní.

Author: Pavel Kudlík