Příspěvky + platby ke dni 21.03.2012

Vážení hráči a rodiče,

dovolujeme si publikovat stav uhrazených klubových příspěvků na 1/2 roku 2012 ve výši 1.000,- Kč  a plateb na Jarní ligu 2012 ve výši 500,- Kč. Platba ročník 2005 – JARO_2012.xls  +  Platby – příhlášky FAČR.xls

Tak jak jsme v předchozím období informovali, je potřeba tyto platby a příspěvky uhradit do 31.03.2012.

S pozdravem

realizační tým Magdaléna a Vladimír Nesvadbovi