Zpráva o činnosti oddílu za rok 2011 2/2

Všechna družstva oddílu sehrála v roce 2011 132 zápasů, z toho 114 mistrovských.
66 zápasů jsme vyhráli, 17 nerozhodných a 49 prohraných; skóre 310 : 278

Pokud bilancujeme, nemůžeme zapomenout ani na ty nepříjemné stránky účinkování našich družstev v soutěžích v roce 2011, a těmi jsou vyloučení hráči:
Muži A – 2x J. Havlíček, 1x Hodan a Tomášek Lukáš.
Muži B – 1x F. Lösch
Dorost – 1x Michal, Němeček a Schlehofer.
Celkově obdrželi naši hráči v roce 2011 8 ČK, V počtu vyloučených hráčů jsme se oproti loňskému roku o 5 ČK zlepšili. Přesto je třeba říci, že většina vyloučení je úplně zbytečná.
Je ještě jedno družstvo, na které nesmíme při hodnocení činnosti našeho oddílu zapomenout a tím je
Stará garda
Rok 2011 jsme zahájili halovým turnajem v Dobřanech. Ze šesti přítomných družstev jsme obsadili pěkné 4. místo.
11. března následovalo losování již osmnáctého ročníku Ligy starých gard Plzeň-jih. Tentokráte se zúčastnilo 17 mužstev. O pořádání a organizaci se již tradičně starali zástupci naší SG. Již z počtu přihlášených je vidět, že tento turnaj si získává čím dál větší oblibu. O to těžší je to vše organizačně zvládnout. Opět se hrálo systémem každý s každým bez odvet. A 15. dubna začalo vše naostro.
V soutěži jsme odehráli šestnáct zápasů: 8 vítězných, 3 nerozhodné a 5 prohraných se skóre 62 : 37. Dva zápasy jsme ovšem vyhráli kontumačně, když se soupeř nedostavil. Se ziskem dvaceti sedmi bodů jsme obsadili 7. místo. Ligu vyhrály Blovice před Stodem a Dobřanami. K soutěžním zápasům nastoupilo celkem 31 hráčů, nejvíce zápasů odehrál tradičně Franta Lösch 14, se 13 následují Honza Štolba a Karel Šteffel. Organizačně všechny zápasy zajišťovali Jarda Křivan a Petr Štych. Nejvíce branek vstřelili Víťa Uslíber 10 a Franta Šamberger 9. Celkem se trefilo 18 hráčů. A když jsem u těch střelců tak ještě pro zajímavost zmíním historicky nejlepší střelce od roku 1996 do roku 2011. 212 branek ve SG nastřílel Karel Havlíček, 150 Víťa Uslíber, pak 43 Pepa Jindřich, 35 Míra Herout a 27 Bobeš Tomíček.
V rámci oslav devadesátého výročí založení klubu jsme sehráli zápas s mistry Evropy lékařských týmů roku 2010. Tento zápas jsme prohráli 2 : 3, když naše branky stříleli Michal Naar a Bohouš Havel. Je ovšem třeba připomenout, že za mistry Evropy nastoupili hráči našeho kádru Karel Havlíček, Milan Kulhánek, Franta Šamberger a Karel Šteffel, kteří za ně stabilně hrají již několik let.
Také se již tradičně podílíme na pořádání závěrečného vyhodnocení Ligy starých gard ve Vstiši. Večer ve výborné atmosféře za účasti téměř všech mužstev, které hráli v soutěži, moderoval Petr Štych a ceny předávali Karel Havlíček a Honza Kraus. Po vyhodnocení úspěchů či neúspěchů jednotlivých družstev následovala družná zábava a k tanci a poslechu hrálo duo Žákovec – Volínová.
Losování již 19. ročníku Ligy starých gard proběhne 2. března od 17 hodin zde “U Šlajsů”.
Činnost výboru oddílu
V průběhu roku 2011 se výbor našeho fotbalového oddílu sestávající z 11 zvolených členů scházel k pravidelnému jednání téměř každé pondělí.
Jednání výborových schůzí je zaměřeno na zabezpečení všech činností spojených s chodem oddílu počínaje zajištěním přípravy zápasů pro všechna družstva oddílu přes přípravu a organizaci sportovního plesu, výroční schůze a samozřejmě také každodenního fungování oddílu, účasti na oficiálních setkáních zástupců fotbalových klubů v rámci krajského a okresního svazu, až po pravidelné hodnocení výsledků jednotlivých družstev apod.
Během tohoto období se výbor sešel celkem 46 krát s průměrnou účastí 56 %:
Největší účast měli:
42 P. Štych,
38 J. Milota,
36 J. Křivan,
31 Z. Hodan st.,
30 J. Škrábek,
29 V. Franěk, J. Matoušek
Kromě členů výboru se schůzí zúčastňovali trenéři družstev:
J. Kraus 26x, P. Houdek 25x, J Havlíček 6x a správce hřiště p. Wislocki 15x.
Leden 2011 pro nás začal jako každý rok přípravou valné hromady a tradičního sportovního bálu. S organizací je vždy spousta práce, protože musíme zajistit nejen zvaní na bál a tombolu, ale i doplnit stoly a židle do sálu. Samotný bál se opět povedl. Spokojenost byla s hudbou, účastí i s finančním výsledkem.
Počátkem roku začal opět pracovat jako sekretář Petr Štych. A hned před ním stál nelehký úkol – připravit spolu s výborem oslavy výročí 90 let fotbalu v Chlumčanech. Zejména organizační věci, to byla jeho práce. Na přípravě areálu – opravy lavic, nátěry a úklid – se podílel celý výbor a hráči A mužstva. Vlastní oslavy, které proběhly v červnu, se až na špatné počasí celkem povedly.
Na jaře opět pořádala ZŠ na našem hřišti základní kolo Mc Donald´s Cupu.
Protože nám v předchozím roce opět začalo hrát družstvo dorostu, vyvstal nám problém s nedostatkem kabin. Proto se výbor oddílu rozhodl po jarní části sezony vyklidit půdní prostor a vybudovat ještě jednu šatnu. Přípravné práce se opět dělaly brigádnicky. Samozřejmě zase členové výboru tentokrát s některými hráči a trenérem dorostu. Speciální práce se zadaly firmám. Výsledek – nová velká kabina, ale také jablko sváru s předsedkyní naší TJ. Údajně jsme jí to nenahlásili, neoprávněně jsme čerpali peníze z pokladny TJ a neměli stavební povolení. I když neoficiálně, samozřejmě o probíhajících pracích věděla, finance jsme sehnali částečně od sponzorů a částečně ze zavážky hřiště. Stavební povolení se na žádné úpravy kabin, které proběhly v posledních desetiletích nikdy nedělalo. Takto se přidává chuť do práce lidem, kteří jsou ochotni v dnešní době pro fotbal něco zadarmo udělat.
V letní přestávce proběhla pravidelná rekonstrukce trávníku v okolí branek. Dále bylo nutné opravit popraskaný strop v kabině rozhodčích, samozřejmě brigádnicky.
Pro podzimní část nastoupil nový správce pan Wislocký. Proto s prvním zaměřením a nalajnováním hřiště jsme mu museli pomoci. Nový správce pracuje velmi poctivě a je nutné říci, že tak udržovaný areál jsme už dlouho neměli.
Koncem roku bylo nutné opravit pletivo a natáhnout nové za brankou na škvárovém hřišti. Tato akce se spojila s ukončením sezony A mužstva. Sešlo se opravdu hodně lidí. Opravilo se pletivo opekly vuřty, poté jsme odjeli do Plzně a sehráli hokejové utkání staří proti mladým. Následoval přesun do Dobřan k Liboru Šebkovi, kde jsme akci zakončili.
Uplynulý rok byl pro náš oddíl jak po pracovní, tak i po sportovní stránce určitě úspěšný. Přesto jsme na mimořádné valné hromadě TJ slyšeli jen slova kritiky.
Při hodnocení činnosti nemůžeme opomenout pomoc našeho hlavního sponzora, a proto mi dovolte poděkovat OÚ za nákup sekačky a zejména za finanční podporu, bez které bychom nedokázali náš sport provozovat.
V loňském roce ukončil svoji téměř šedesátiletou práci ve výboru našeho oddílu pan Miroslav Levora. Hrál v našem oddíle od žáků přes dorost až po muže za které odehrál poslední zápas v roce 1960. Ve výboru oddílu pracoval nepřetržitě od roku 1953, z toho 18 let jako jeho předseda. Co k tomu říci, snad jen “Míro hodně moc děkujeme za Tvou práci pro oddíl a přejeme hodně zdraví do dalších let”.
Na závěr mi dovolte jménem výboru poděkovat všem sponzorům trenérům, asistentům, vedoucím družstev a všem ostatním, kteří nám při zajišťování chodu oddílu svou prací pomáhají a Vám všem popřát v novém roce hodně štěstí, pevné nervy a hlavně zdraví.
Díky za pozornost

Author: Václav Franěk