Pozvánka na výroční členskou schůzi

Vážení sportovní přátelé,
jménem oddílu kopané TJ KERAMIKA CHLUMČANY si Vás dovoluji srdečně pozvat na každoroční výroční členskou schůzi.
Výroční členská schůze se bude konat v sobotu 11. 2. 2012 od 17:00 hodin ve vinárně restaurace “U Šlajsů” v Chlumčanech.
Za výbor oddílu kopané
Petr Štych
sekretář TJ Keramika Chlumčany

Author: Petr Štych