PRAVIDLA

Návrh pravidel hry 4+1 a pedagogicko-organizační manuál pro mladší přípravky, U7-U9 

Motto:  Hra patří dětem a je jejich nejlepším učitelem.

 

Cíle, aneb proč tato forma utkání.

Cílem je:

Učit děti hrát fotbal tím nejlepším způsobem tím, že jej budou hrát v podmínkách odpovídajících jejich postupně se měnícím tělesným a psychickým možnostem. Věkovým zvláštnostem musí být uzpůsobena hrací plocha, branky, míč, ale i pedagogické vedení dětí.

 Dostat…