Historie

Dne 6.října 1946 se konala ustavující schůze tělocvičné jednoty“Sokol“.Byl zvolen prozatimní výbor a jako předseda Lev Křemének (vedoucí na pile Herman Bohm).V důsledku toho,že nebylo vhodné budovy pro tělocvičnu,pokračovalo se pouze v organizační činnosti.

Tělocvičná jednota Sokol zahájila 10.března 1947 cvičení,které se provádělo čtyři dny v týdnu v budově č.p.57 bývalý hotel Blaschke(bývalý kultur.dům

naproti obchodu Hruška).