Výkonný výbor TJ

Výkonný výbor TJ 
Výkonný výbor TJ Jezeřany-Maršovice je devítičlenný, dle stanov TJ je volen na čtyři roky (poslední volby se uskutečnily v únoru 2007). Ke svému jednání se schází 1x měsíčně většinou první úterý v měsíci.  

Předseda 
Vlastimil Novotný 

Jednatel 
Radek Šles 

Hospodář 
Jan Šťastný