Posted in Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Fotbalový klub FC Strání z.s. svolává veřejnou Výroční členskou schůzi všech členů na neděli 31.5.2020 v čase od 16:00 hod.  Schůze se uskuteční v prostorách bufetu v nových klubových kabinách.  Zve výbor FC Strání z.s.
Posted in Uherské Hradiště

ROZHOVOR S KAPITÁNEM

Už druhý měsíc se fotbalové soutěže, řízené KFS a OFS, nehrají. Jistě nejsem sám, komu atmosféra bojů na zeleném trávníku schází. Aby se  alespoň trošku zacelila tato mezera, požádal jsem současné i bývalé hráče A-týmu o rozhovory pro webové stránky klubu. Povídat si v nich budeme o jejich fotbalových začátcích, o tom, kterými kluby prošli, s kým se v nich potkali a pod. Jako první odpovídá současný kapitán Mirek Kobzinek     Že budu hrát fotbal bylo jasné ještě...
Posted in Uherské Hradiště

Mapování fotbalových ploch

OFS UH informuje ohledně spuštěného projektu FAČR s názvem Mapování fotbalových ploch a sportovišť v ČR. Tato „fotbalová inventura“ probíhá skrze dotazník, který obdrželi všichni zástupci všech klubů v ČR na uvedený kontaktní e-mail, který mají uvedený v IS FAČR. V případě, že jste tento dotazník neobdrželi, kontaktujte předsedu OFS UH.

Cílem tohoto projektu je získat komplexní přehled nejen o fotbalových hřištích, ale i o zázemí, které jednotlivé fotbalové kluby a týmy využívají. Data budou využita jednak k vytvoření uceleného přehledu o fotbalových sportovištích, ale zejména jako důležitý podklad pro tvorbu strategického plánu financování českého fotbalu.

Více informací o tomto projektu naleznete na fotbal.cz nebo přímo v rozhovoru s panem předsedou FAČR, který naleznete v tomto odkazu.

Dotazník je možné vyplnit do 15. května 2020.

Děkujeme vám za spolupráci.

OFS UH

Posted in Uherské Hradiště

Desatero chování na hřišti

Vážení fotbaloví příznivci,

OFS UH si Vás dovoluje informovat, že od 11. května 2020 se opět rozvolní pravidla pro sportování na území České republiky. FAČR připravil pro členskou základnu desatero týkající se amatérského fotbalu! Věnujte informacím uvedených v tomto desateru náležitou pozornost.

OFS UH

Fotabalové desatero
Posted in Uherské Hradiště

Sezóna 2019/20 předčasně ukončena kvůli pandemii koranaviru

  • Na základě rozhodnutí VV FAČR sděluje VV OFS, že soutěžní ročník 2019/2020 je ukončen.

STK OFS UH na základě rozhodnutí VV FAČR rozhodla, že:

  • ke dni 8.4.2020 se ukončuje SR 2019/2020 – mistrovské a pohárové zápasy
  • Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku 2019/2020 se použije § 18 Soutěžního řádu s tím, že rozhodným dnem pro takové určení je 08.04.2020; tím není dotčena změna v důsledku pravomocného rozhodnutí vydaného v disciplinárním řízení.
Posted in Uherské Hradiště

OPOŽDĚNÉ PODĚKOVÁNÍ

Několikrát denně jezdím, či chodím, kolem našeho sportovního areálu. A každý den je mi víc a víc líto, že na trávnících, vzorně upravovaných Zdeňkem Řezníčkem, se neprohání žádný fotbalista, neprobíhá žádný trénink ani jiná aktivita. Nedávné rozhodnutí Výkonného výboru FAČR jen potvrdilo to, co jsme všichni vzhledem k situaci s pandemií COVID-19 čekali. Pro tuto sezonu je se soutěžemi konec. A nejen...