Studie na výstavbu rodinných domů v lokalitě za DPS

Jedním z bodů, které vzbudily na čtvrtečním zasedání božického zastupitelstva značnou pozornost, byla na stolech vystavená Územní studie na výstavbu 39 rodinných domů v lokalitě za DPS, označovaná pro přehlednost jako "DPS II".


Jelikož tento bod nebyl uveden v pozvánce na toto zasedání zastupitelstva, diskutovalo se o něm šířeji a živěji. Diskutující zastupitelé navrhli, aby byl na příští zasedání zastupitelstva pozván Ing. arch. Poláček a tuto Územní studii hlouběji a podrobněji vysvětlil. K tomu, aby se obec pustila do zadání vypracování projektové dokumentace, musí být zastupitelstvem schválena nejdříve právě tato studie.

V obecné rovině lze říct, že proti výstavbě dalších rodinných domů v této lokalitě nebude asi nikdo. Samozřejmě, že nová zástavba ovlivní životy těch, kteří budou s novými nemovitostmi sousedit. To se týká jak novostaveb za DPS, které již stojí, tak taky řadových domů, které se v obci stavěly průběžně od počátku 80. let (od Dvořákových po Fučíkovo a Hudcovo).

Otázkou taky bude cena, za kterou budou nové stavební parcely prodávané. Jak uvedl starosta Karel Hala, hodnota jednoho stavebního místa o rozloze 800 - 1000 m2 bude vycházet asi tak na 800 Kč/m2. Obec však uvažuje, že by každé stavební místo zadotovala a tudíž by se parcely prodávaly za nižší cenu. Výše obecní dotace podobně jako podmínky pro výstavbu budou teprve stanoveny. Na včerejším zasedání byly některé z nich uvedeny. Příkladů, jak postupovat, lze v okolí najít dost a bude jen a jen na zastupitelstvu k čemu se přikloní a co odsouhlasí. Taky samozřejmě nejde o akci, která se začne realizovat hned zítra. Je to výhled na následující roky, který však je nesmírně důležitý pro další perspektivy budoucího rozvoje obce.

                                             (lan)
Author: ProBožice