Valná hromada TJ Ocmanice

VALNÁ HROMADA TJ OCMANICE SPOLEK

14.Prosince 2019 v 15:00 hod.-Kulturní dům

Program:

1. Zahájení a schválení programu Valné hromady

2. Volba mandátové a návrhové komise, zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3. Zpráva o činnosti za rok 2019

4. Zpráva o hospodaření za rok 2019

5. Volba výkonného výboru a kontrolní komise

6. Zpráva návrhové komise

7. Schválení usnesení

8. Závěr

Author: mira