ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY 2020

Příspěvky FK Náchod na rok 2020 1. splátka nejpozději k 29. 2. 2020 – I. pololetí 2. splátka nejpozději k 30. 9. 2020 – II. pololetí POZOR NA ZMĚNU VÝŠE ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ U PŘECHODU MEZI KATEGORIEMI U7 – U8; U11 – U12; ve II. pololetí Výše oddílových příspěvků pro jednotlivé kategorie: U6 - U7:  250 Kč/měs. (platba 10 měsíců - NE 7. a 8. měsíc) U8 - U11:  400 Kč/měs. (platba 11 měsíců – NE 7. měsíc) U12 - U19:  500 Kč/měs. (platba 12 měsíců) Střídavé starty: 50% z dané kategorie Sleva pro hráče bydlící ve vzdálenosti více jak 40 km od fotbalového stadionu Náchod, Běloves U8 - U19: sleva 50% Příspěvky sourozenců 1. 100% výše OP 2. 50% výše OP z dané věkové kategorie 3. 50% OP z dané věkové kategorie Žádosti o případné další slevy bude řešit výbor na základě písemné žádosti. Členský příspěvek je finanční poplatek povinně hrazený pololetně členem FK Náchod a slouží jako jeden ze zdrojů vytváření finančního fondu fotbalového klubu. Oddílové příspěvky zašlete na účet: 78-8706480217/0100 V případě dotazů kontaktujete odpovědnou osobu za výběr oddílových příspěvků pana Jaroslava Jiroucha, tel. 604 522 085; email: Jaroslav.jirouch@seznam.cz