Dotace od MŠMT v roce 2017

TJ Vitějovice poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Organizace sportu ve sportovních klubech v roce 2017 finanční podporu ve výši 60.000 Kč. Tato finanční podpora byla použita především na odměny trenérů mládeže a cestovné na fotbalové zápasy mládeže.